Fokbokken 2022

Voor het nieuwe dekseizoen hebben we de volgende twee bokjes gehuurd:

Franco van de Veenhorst

Olaf van het Oude Turfland ( foto volgt )

Olaf van het Oude Turfland

Maarschalk van het Bouwerschap